עוברים לבניין חדש?

מה שאצלכם הוא פרויקט חד פעמי - אצלנו הוא ליבת העסק


אחד "הסיוטים" של כל הנהלת חברה, באם בינונית או גדולה, היי טק או תעשייה , זהו מעבר למבנה חדש. כשם שנושא זה מרגש , מלהיב וטומן בחובו התחדשות, באותה המידה הוא יכול להבהיל. בבואנו לקבוע את תאריך המעבר יש להתייחס למס' פרמטרים:
האם יום המעבר מתאים? האם אין פרויקטים שצריכים לספק בסמוך למעבר, ועלולים להיתקע? האם אין חופשות או חגים בתאריך שנקבע למעבר? עלינו לשאוף שמרבית העובדים יהיו ביום המעבר. מה עובר, מה נשאר במבנה הישן? למשל ריהוט , ארונות  תקשורת , ציוד במחסנים וכו' . כמה זמן עבודה אנו מוכנים "להפסיד" בשל המעבר עצמו? יש לשאוף שביום המעבר יעברו רק העובדים וציודם האישי , באם ניתן להעביר מערכות , מכונות מעבדות על ציודם לפני כן , כן ייטב ויתרום להצלחת המעבר. יש לקיים מס' אסיפות למחלקות השונות בחברה ולהעביר "נוהל מעבר", מה אורזים , איך אורזים , איך מסמנים את האריזות ומתי על העובד להגיע למבנה החדש ולפרוק את ציודו. במקביל בוחרים את חברת ההובלה , עלינו לבדוק את החברות המתחרות ואת המסוגלות של חברת ההובלה לבצע את המעבר. זכרו ברגע שהחברה ארוזה קשה מאוד לעצור את המעבר לכן יש לסגור היטב את כל הקצוות . 
הניסיון וההתמחות שלנו יעזרו לך לבצע את פרויקט המעבר וההפעלה על הצד הטוב ביותר. מה שנראה על פניו כמטלה שניתן להתמודד איתה עם קצת הגיון וכישורי ניהול מתגלה די מהר כפרויקט רב שלבי שכל צעד בו תלוי ונובע מקודמו ויש לו השפעות לוגיסטיות וכלכליות משמעותיות חשוב לקחת בחשבון שתהליך המעבר הינו תהליך מסובך ומורכב ודורש התמחויות מקצועיות. אשר בדרך כלל איננה בתחום ההתמחויות של החברה. אנחנו מספקים , על כן ,את הידע ואת הניסיון בתחום. כי מה שאצלכם הוא פרויקט חד פעמי, אצלנו הוא ליבת העסק. אינפורמציה תומכת החלטות מעבר החברה, בין שהמעבר הוא למשרדים שמעבר לרחוב או לעיר אחרת, הוא תמיד פרויקט מורכב ומסובך. למעבר יש משמעויות כספיות , לוגיסטיות, פנים וחוץ ארגוניות. כדי לקבל את ההחלטות הנכונות יש לדעת ולהבין מהם הפרמטרים אותם יש להביא בחשבון כדי לתכנן את המעבר. לצורך כך אנחנו מציעים את הניסיון והתמיכה המקצועית שלנו. המשמעות האפקטיבית לארגון היא היכולת לכמת את מכלול הפרמטרים, להביא אותם לכלל מכנים משותפים . טווחי הזמן השונים ולערוך את ההשוואות המתחייבות , ראשית לקבל את ההחלטה כיצד ומתי לבצע את המעבר עצמו בצורה האפקטיבית והאופטימאלית ביותר עבור הארגון. לוחות זמנים /תיאום ספקים מטבע הדברים אחד הכשלים המובהקים בניהול פרויקט המעבר בשל מורכבותם הרבה והגורמים הרבים שמעורבים בתהליך הוא אי עמידה בלוחות זמנם . לאי עמידה בלוחות זמנים משמעויות קשות וכבדות ובסופו של חשבון מדובר בייקור פרויקט המעבר. כדי לעמוד בלוח זמנים שנקבע למעבר נדרשת מומחיות ומקצוענות: 

 לתכנן לוח זמנים להתקנות ציוד ומכשור רפואי.

 להשתמש ולנהל את כל הגורמים /ספקים השונים המעורבים בפרויקט לקראת שלב האכלוס.

  לתאם ולפקח על התקנת הציוד .

לחזות מראש תקלות ועיקובים.

לדווח על התקדמות והעמידה בלוחות הזמנים למנהל החברה /נציג החברה  מאוחדת כך שיוכל לבצע הערכיות פנים ארגוניות ואחרות בהתאם.


הגדרת אמצעים : חברת הובלה ,שינוע , צוותים מקצועיים.


ניהול והכוונה הפריטים והציוד למעבר ,פינוי ,השמדה ,גריסה .


הצורך בתיאום מול ספקים שונים .