שירותי מקור חוץ למחלקת משק


ID-100111498חברת א.ד.מ מאגדת בתוכה מומחים לניהול תפעול משק בחברות. החברה מספקת עובדים ומנהלי משק במשרדי הלקוח במשרה חלקית או מלאה המהווים עובדים מן השורה של הארגון (במיקור חוץ). העסקים אשר שוכרים את שרותי החברה חוסכים כסף, זמן מנהלים יקר והתעסקות עם נושאים שאינם בשדרת העיסוק המרכזית של הארגון. ובכך מאפשר לבעלי התפקידים להתפנות לעיסוק המרכזי שלהם. השרות מתאים במיוחד לחברות עם לפחות 100 עובדים המרוכזים בבניין אחד כאשר החברה היא השוכרת העיקרית או היחידה של הבניין.