החברה עוסקת במתן ייעוץ ותכנון בהתחשב בדרישות לתפעול ואחזקה בפרויקט, כולל מפרטים, המלצות לבחירת חומרים, המלצות לתכנון ופיקוח עליון על ביצוע בראי התפעול ואחזקה. הנ"ל כולל:

5214a04926d9bהכנת פרוגראמה תפעולית ותחזוקתית והעברת הדרישות בתחום למתכננים וליועצים.
5214a04926d9bמעורבות של חברת א.ד.מ ניהול ואחזקת מבנים בע"מ בפרויקט, אשר תתבטא בין השאר בהשתתפות בישיבות עם המתכננים והיועצים למיניהם,השתתפות בישיבות ככל שיידרש ע"י המנהל/ האדריכל, ייזום פגישות עבודה תאום וניהולן עם שאר היועצים / מתכננים בידיעת המנהל והפקת סיכומים בכתב.
5214a04926d9bבדיקת תוכניות היועצים השונים לרבות: אדריכל, חשמל, אינסטלציה, ספרינקלרים, מיזוג אויר, מעליות, מתח נמוך, כיבוי אש וכריזה, חניונים, תאורה וכדומהת כל זאת שימת דגש על שימוש בחומרים מתאימים ועמידים לארוך זמן תוך התייחסות להוצאות אחזקה מינימאליות.
5214a04926d9bבחינת הפרוגראמה התפעולית הכוללת את כל נושאי האחזקה, תחזוקה, אמצעים, כ"א, השפעות על התכנון, תמחור ועריכת השוואות לעליות אחזקה, כדאיות כלכלית וכדומה לכל אלמנט בעל זיקה והשפעה על תחום התפעול והתחזוקה.

ייעוץ בייעול מערך האחזקה הקיים, אנו מלווים מנהלים ובעלי נכסים ביעוץ וביצוע של תוכנית התייעלות והפחתת עלויות תחזוקה תוך הדרכה וליווי מערך התחזוקה הקיים לקוחות שקיבלו ייעוץ מא.ד.מ חסכו סכומים ניכרים ואף שיפרו במקביל את איכות האחזקה והשירות לדיירים. בקרה על מערך האחזקה הקיים החברה מציעה שירותי בקרה המהווים מעין “עין נוספת” המבקרה את המערך האחזקה הקיים על מנת להגיע ליעילות מירבית באחזקה עבור תקציב אחזקה נתון. לקוחות שמקבלים ייעוץ חסכו סכומים ניכרים ואף שיפרו במקביל את איכות האחזקה והשירות לדיירים, בעלי הנכסים מקבלים שקט נפשי יודעים שהנכס שלהם מתוחזק ביעילות ובאיכות גבוהה ומתפנים לעסוק בעסקיהם.